Transtsentlik

Transtsentlik (matematikada) — algebraik xossaga ega bo’lmagan ob’yektlar: transtsendent sonlar — koeffisientlari butun sonlardan tashkil topgan algebraik tenglama ildizi bo’la olmaydigan sonlar (l,e,2 kabi); transtsendent funktsiyalar — ko’phadlar orqali algebraik tenglama bilan bog’lab bo’lmaydigan funktsiyalar (uqѕіpx, uq2x, zq e~s'»>’ kabi); transtsent tenglamalar, odatda, algebraik bo’lmagan trigonometrik, ko’rsatkichli, logarifmik va ulardan ham murakkabroq tenglamalar.