Tuproq havosi

Tuproq havosi – tuproq ichidagi bo`shliqlarda, kapillyar teshiklarda uchraydigan havo.