UZOQ MUDDATLI ZAYOMLAR

UZOQ MUDDATLI ZAYOMLAR – davlat tomonidan olinadigan kredit. Zayom obligatsiyalari bank yoki omonat kassalari orqali aholiga sotiladi. Ma’lum muddatdan so’ng (5 yil) aholiga zayom obligatsiyalari summasi qaytariladi.