Vakuollar

Vakuollar, bо’shlik – 1) sitoplazmadagi hujayra metobolizmining mahsuli bo’lgan suyuqlik bilan to’la vа mеmbrаnа bilan chegaralangan kavak. Hujayra osmotik bosimini boshqarishda, chiqindi moddalarni tashqariga chiqarish уа boshqalarda ishtirok etadi; 2) Ayrim sodda hayvonlarning hazm qiIish a’zosi.