Zooxoriya

Zooxoriya – o’simlik mevalari vа urug’larining hayyonlar yordamida tarqalishi.