Valin

Valin – ko’pchilik oqsillar tarkibiga kiradigan zaruriy aminokislota.