Variatsion qator

Variatsion qator – biron-bir belgi miqdoriy ifodasining pasayuvchi yoki ko’tariluvchi qiymatlar qatorida joylanishi.