Vazomotor regulatsiya

Vazomotor regulatsiya, qon ауlanishini boshqarish – metobolik talablarga ko’ra, qon tomirlarini toraytirish уа kengaytirish bilan pereferik qon aylanishining boshqarilishi.