VELIKOROSSIYA

VELIKOROSSIYA – 19-asr-20-asr boshlarida Rossiya Yevropa qismining rasmiy nomi; 17-asr o’rtalarigacha rus davlati tarkibiga kirgan, unda rus aholisi ko’pchilikni tashkil qilgan (ilgari velikaya Rossiya deb atalgan). 30 gubernyani o’z ichiga olgan.