VETO

VETO – oliy ijro etuvchi organlarning (masalan, prezident) parlament tomonidan qabul qilgan qonunni tasdiqlamasligi. Absolyut vetoda qonun butunlay bekor qilinadi. Suspenziv veto qonunni tasdiqlashni kechiktiradi yoki qayta ко‘rib chiqishni talab qiladi.