Vigvam

Vigvam (algonkincha) — shimoliy Amerika indeyslari — algonkinlar turar joyi. Konussimon chayla — «tipi»dan farqli ravishda gumbazsimon shaklda bo’lgan. Yo’g’on poyalar doyra yoki oval shaklda yerga qoqib chiqilib, ularning uchi ingichka qismi markazga egib birlashtirilgan. Ingichka poyadan sinch devor qilingan; usti shoxlar, po’stloq, bo’yra bilan yopilgan.