VIRIMENT

VIRIMENT – bir kishining joriy hisobidan ikkinchi kishining joriy hisobiga pul mablag’ining bank tomonidan o’tkazilishi.