Viruslar

Viruslar – tirik hujayra ichiga kirish va faqat unda ko’payish xususiyatiga ega hayotning hujayrasiz shakli. Odam, hayvon, o’simliklarda yuqumli kasalliklarga sabab bo’ladi.