Vitalizm

Vitalizm – biologiyadagi hayotiy hodisalarni moddiy bo’lmagan g’ayri tabiiy kuch «hayotiy kuch»lar bilan bog’lovchi oqim.