Virusologiya

Virusologiya – viruslar tuzilishi, sistematikasi, genetikasi, biokimyosi, shuningdek, inson va hayvonlar hayotida tutgan o’rnini o’rganuvchi fan.