Vivariy

Vivariy, jonivorlar xonasi – tajriba o’tkazish maqsadida har xil hayvonlаr (kalamush, quyon va boshqalar) saqlanadigan binо.