Vivipariya – Tirik tug’ish

Vivipariya – Tirik tug’ish – nasl qoldirish turi.