Vodiy muzligi

Vodiy muzligi – tog`li o`lkalar muzliklarining bir turi. Tog` tepasi, yon bag`irlaridagi qor muzga aylanib vodiylarga oqib tushishidan hosil bo`ladi. O`rta Osiyo tog`larida ko`p uchraydigan muzlik turi. Voha muzligi vodiy tuzilishi va muzlik qiyofasiga ko`ra oddiy vodiy muzligi va murakkab vodiy muzligiga bo`linadi.