Vodorod bakteriyalar

Vodorod bakteriyalar – molekulаг vodorodning oksidlanishi natijasida vujudga keluvchi energiya hisobiga rivojlanuvchi bakteriyalar guruhi.