Vodorod bog’lar

Vodorod bog’lar – azot, kislorod kabi elektromanfiy hisoblangan atomlar va vodorod atomi o’rtasida hosil bo’ladigan bog’lar. Biopolimerlar tuzilishlarini hosil qilishda muhim ahamiyatga ega.