Yashna

Yashna-umri yashnasin, barq ursin, farovon yashasin