YUQORI REYN PASTTEKISLIGI

YUQORI REYN PASTTEKISLIGI Germaniya va Frantsiyadagi pasttekislik, yura va Reyn slanesli tog’lari oralig’ida. Uzunligi 300 kilometr, eni 40 kilometrgacha. Yuqori molekulali birikmalar bo’sh kaynozoy yotqiziqlari bilan to’lgan graben bo’lib, Janubdan shimolga Reyn daryosi oqib o’tadi. Iqlimi mo’tadil iqlim. Yillik yog’in 500-700 millimetr. Dehqonchilik qilinadi (bug’doy va qand lavlagi ekiladi), tokzor va bog’ko’p. Yirik shaharlari: Karlsrue, Mangeym, Frankfurtmayn, Strasbur.