Zebralar

Zebralar – otlar turkumiga mansub toq tuyoqli hayvonlar kenja urug’i. Terisida oq va qora ko’ndalang yo’llar bоr. Afrika savannalarida yashaydi.