Zirh

Zirh, kosa, qalqon, sovut – 1) ауrim hayvon!arning tashqi qattiq, himoya qop!amasi; 2) mevalar ustida bo’!adigan dag’al va qalin po’st.