Zoolit

Zoolit, toshhayvonlar – toshga aylangan qazilma hayvonlar.