Zoologiya

Zoologiya – biologiyaning asosiy bo’limlaridan biri; hayvonlarning xilma- xilligi, tuzilishi, hayot faoliyatining xususiyatlari, tarqalishi, yashash muhiti, o’zaro aloqasi va boshqalarni o’rganadi.