Ona tili va adabiyotidan testlar

Ona tili va adabiyotdan test savollari

1. . . . kun tug‘adi, olam yorug‘ bo‘ladi,
U yorug‘ligini hammaga yetkazadi, o‘z-o‘zicha yo‘qolmaydi.
Mening ham qoidam (odatim) shunday, o‘zim yo‘qolmayman,
Fe’lim va muomalam barcha xalq uchun birdekdir.
. . . Tuqqan kun (chiqqan kun) yaxshi yoki yomon demaydi,
Barchaga birdek nur sochadi, o‘zi kamaymaydi.
Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida qaysi ramziy qahramon o‘z sifatlarini ana shu tarzda, ya’ni kun (quyosh)ning xususiyatlariga qiyoslagan holda ifodalab bergan?

 
 
 
 

2. ”Saddi iskandariy” dostonida iskandar devor ramziy ma’noda qanday ma’noni bildiradi?

 
 
 
 

3. Quy, mezbonim, ammo had bilan,
Bog‘ing aro turfa gullar bor,
Oqshom menga niqob ostidan,
Ohu ko‘zin suzdi gulruxsor.
Ohu ko‘zli Sharq go‘zaliga oshiqlik tasviri bo‘lgan ushbu misralar qaysi shoir qalamiga mansub.

 
 
 
 

4. Iskandar obrazi  dastlab kimning asarida uchraydi?

 
 
 
 

5. Javob talab qilmaydigan so’zlar nima?

 
 
 
 

6. Alisher Navoiy qalamiga mansub ushbu she’riy parchani o‘qing va quyidagi savollarga javob bering.
Tarki adabdin biri kulgu durur,
Kulgu adab tarkiga belgu durur. . .
Qahqahadin kabk navo kelturub,
Boshig‘a ul kulgu balo kelturub.
G‘uncha kulib bo‘ldi ochilmoq anga,
Yetti ochilmoqda sochilmoq anga.

Alisher Navoiy qalamiga mansub ushbu she’r mazmuni haqidagi xato fikrni belgilang.

 
 
 
 

7. Turdining qancha she’ri yetib kelgan?

 
 
 
 

8. Huroyimning kanizi?

 
 
 
 

9. Qutida qizil ruchka bilan yozilgan xat bor ekan.
Mazkur gapdagi bilan ko‘makchisi o‘zi bog‘langan so‘zga qanday ma’no yuklagan?

 
 
 
 

10. Tuyuq janrining asosini qanday so’zlar tashkil etadi?

 
 
 
 

11. Huroyimning kundoshlariga kim yordam berdi?

 
 
 
 

12. Bobur “Xatti Boburiyni kashf etganda necha yoshda edi?

 
 
 
 

13. Shohga so’ngak olib kelgan  darvesh qaysi asarda uchraydi?

 
 
 
 

14. Badiiy  asarlar qaysi uslubda yoziladi

 
 
 
 

15. Yigit boshingdan baxt-u davlat yiroq ketmasin.
Ushbu gapda yigit so‘zidan keyin vergul qo‘yilsa, qanday grammatik o‘zgarish kuzatiladi?

 
 
 
 

16. Qaysi gaplar juftligida berilgan -siz shaxs-son qo‘shimchasi bir o‘rinda birlik va bir o‘rinda ko‘plik ma’nosini ifodalab kelgan?

 
 
 
 

17. Yer yuzida o’zbek tilida so’zlovchilar soni 35milliondan ortiq kishi Shundan qanchasi O’zbekistonda yashaydi?

 
 
 
 

18. Bobur muharram oyi o’zbakni daf qilish uchun Xurosonga jo’nadik,deganda o’zbak deb kimni nazarda tutgan?

 
 
 
 

19. Qaysi shoir  ijodidagoh-goh ko’ziga ko’rinib turuvchi suv parisi tasvirlangan?

 
 
 
 

20. Yassaviy hikmatlarining soni?

 
 
 
 

21. Ko’p ming yillik tariximizning   “tilsiz “guvohi nima?

 
 
 
 

22. Hirot bugungi kunda qayerda joylashgan shahar?

 
 
 
 

23. Qaysi uslub og’zaki  nutq shaklida  namoyon bo’ladi?

 
 
 
 

24. Undalmalar qanday munosabatlarni ifodalaydilar?

 
 
 
 

25. Shunday so’zlar borki ular faqat bir uslubga mansub hisoblanadi

 
 
 
 

26. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani voqealari haqidagi qaysi ma’lumot to‘g‘ri emas?

 
 
 
 

27. Rasmiy uslubda deyarli qo’llanmaydigan so’zlar?

 
 
 
 

28. Qaysi so‘zlar juftligi tub va yasama so‘zlarga mansub bo‘la oladi?

 
 
 
 

29. Millatni birlikka chorlagan shoir?

 
 
 
 

30. Qaysi javobda O‘tkir Hoshimov qalamiga mansub “Dunyoning ishlari” qissasiga oid ma’lumot keltirilgan?

 
 
 
 

Question 1 of 30