Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket

Tarixdan bilimigizni sinang

Tarixdan test savollari

1. O‘rta Osiyoning quyidagi shaharlari Podsho Rossiyasi qo‘shinlari tomonidan egallangan yillariga qarab to‘g‘ri xronologik tartibda ko‘rsatilgan javobni belgilang.
1) Kattaqo‘rg‘on; 2) Namangan; 3) Jizzax

 
 
 
 

2. XIX asr oxiri − XX asr boshlarida quyidagi qaysi hududda Italiyaning mustamlaka rejalari amalga oshmadi va bu hudud o‘z mustaqilligini saqlab qoldi?

 
 
 
 

3. Buyuk geografik  kashfiyotlarning   tashabbuskorlari   kimlar?

 
 
 
 

4. IX asr oxiri − X asr boshida qaysi Rus knyazi Vizantiya bilan manfaatli shartnoma tuzib, rus savdogarlariga Vizantiya bilan bojsiz savdo qilish imkonini yaratadi?

 
 
 
 

5. Buyuk   geografik  kashfiyotlar  atamasi  nechanchi  asr o`rtalarida  yozilgan?

 
 
 
 

6. ”Fransus  monarxiyasi”haqida  qaysi  olim  yozgan?

 
 
 
 

7. Yevropa    aholisi   1650-yilda  necha  mln   kishini  tashkil  etdi?

 
 
 
 

8. Yangi  tarix  necha  davrga  bo`lingan?

 
 
 
 

9. Qadimda Maurya davlatining poytaxti bo‘lgan shaharni belgilang.

 
 
 
 

10. Martin   Lyuter    nechanchi  yilda  yashab  o`tgan?

 
 
 
 

11. XIX asr boshlarida Xiva xonligiga kelgan qaysi rus elchisi o‘zining “Esdaliklar” kitobida o‘zbek xalqiga xos xususiyatlar haqida to‘xtalib, o‘zbeklarni “aql-idrokli, suhbati yoqimli va o‘tkir, qat’iyatli, matonatli, urf-odati oddiy, yolg‘on va aldovdan nafratlanuvchi, harbiy ishda hormay-tolmaydigan mard va jasur kishilar” deb ta’riflagan?

 
 
 
 

12. Quyidagilardan qaysi biri janubiy slavyanlar guruhiga mansub emas?

 
 
 
 

13. M.Lyuter   nechanchi   yilda  imperatorlik  sudiga  chaqirildi?

 
 
 
 

14. Tarixiy-mantiqiy ketma-ketlik (moslik) berilgan javobni toping (o‘rta asrlar).

 
 
 
 

15. Kolumb  Amerikaga  necha  marta  ekspeditsiya  uyushtirgan?

 
 
 
 

16. Quyidagi qo‘zg‘olonlardan qaysi biri Somonxudotning nabiralari tomonidan bostirilgan?

 
 
 
 

17. Ikkinchi jahon urushi yillarida gitlerchilarga qarshi koalitsiya davlatlarining o‘zaro munosabatlariga oid asosiy masalalar SSSR, AQSh va Buyuk Britaniya liderlarining qaysi shaharlarda bo‘lib o‘tgan uchrashuvlarida hal qilingan?
1) Yalta; 2) Minsk; 3) Potsdam; 4) Gdansk; 5) Bag‘dod; 6) Tehron

 
 
 
 

18. Atlantika  okeani  orqali  Hindistonga  boriladigan  dengiz  yo`li  nechanchi  yilda  kashf etildi?

 
 
 
 

19. 1990-yil sentabr oyida ikki nemis davlatini bitta − Germaniya Federativ Respublikasiga birlashtirish to‘g‘risidagi shartnoma qaysi shaharda imzolangan?

 
 
 
 

20. 1503-yildan   1565-yilgacha  Amerikadan   Ispaniyaga  necha  tonna  oltin  tashib  ketildi?

 
 
 
 

21. 1583-yilda   Brazilyada   yashovchi   oq  tanli   ko`chmanchilar  soni  necha  nafar  edi?

 
 
 
 

22. Qaysi olimning kashfiyotlari immunitet haqidagi fanning yaratilishi uchun asos bo‘lgan?

 
 
 
 

23. Quyida keltirilgan ma’lumotlar qaysi hukmdor haqida?
“U hindlarning ziyoratgohlaridan olinadigan soliqni bekor qildi. Davlat idoralaridagi lavozimlarga dini va mazhabidan qat’i nazar, shaxsning salohiyatiga qarab taqsimlanadigan bo‘ldi.”

 
 
 
 

24. Buxoroda ashtarxoniylar hukmronligi davrida qaysi omillar natijasida markaziy hokimiyat zaiflashgan?
1) Qo‘qon xonligi bilan bo‘lib o‘tgan urushdagi mag‘lubiyat; 2) devonlar orqali boshqaruv tizimining barbod bo‘lishi; 3) taxtning otadan bolaga o‘tmaganligi; 4) viloyatlarda hokimiyat viloyat hokimlari qo‘lida to‘planishi

 
 
 
 

25. Dividend  qaysi  so`zdan  olingan?

 
 
 
 

26. X.Kolumb Hindiston sari  suv  yo`li  ochishga  xizmat  qiluvchi  ekspeditsiyani  nechanchi  yil  shartnoma  tuzishga  mufaqqat  bo`ldi?

 
 
 
 

27. 1830-yilda Parij shahrida boshlangan inqilobning maqsadi nima edi?

 
 
 
 

28. Ochiq,   aniq-ravshan   ma`nosini  anglatovchi  so`z

 
 
 
 

29. 1885-yilda Kaspiyorti temiryo‘lining qurilishi va 1887-yil oxirlarida Amudaryo flotiliyasining ta’sis etilishi Xiva xonligiga qanday ta’sir ko‘rsatgan?

 
 
 
 

30. Quyida berilgan hukmdorlardan qaysi biri “to‘rt iqlim mamlakatlari podshosi” unvonini olgan?

 
 
 
 

Question 1 of 30

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket