O’zbekiston tarixidan testlar

O’zbekiston tarixidan bilimizngizni sinab ko’ring

1. V-asrning o’rtalariga kelib,garchi ekin yerlarininjg ma’lum qismi mulkdor dehqonlar qo’l ostidagi mulklardan iborat bo’lsa ham,ammo obikor yerlarning asosiy qismi…….

 
 
 
 

2. Abulxayrxon   nechanchi  yillar  sharqiy  Dashti  Qipchoqni   egallab  alohida  davlatga  asos  soladi?

 
 
 
 

3. Muhammad    SHayxboniyxonning     asosiy  maqsadi  nima   edi?

 
 
 
 

4. Eftaliylar davrida aholining dashtliklarda yashovchi yarim ko’chmanchi qismi….

 
 
 
 

5. O’rta Osiyo aholisi turli tillarda so’zlashgan.Chorvador aholi o’rtasida………..muhiti hukmron edi.

 
 
 
 

6. Turkiston Muxtoriyati hukumati a’zolari ocharchilik changalida qolgan Turkiston aholisiga qayerdan g’alla keltirish muammosini hal qilish uchun amaliy qadamlar tashlagan?

 
 
 
 

7. IV asr 70- yillarida O’rta Osiyoda …

 
 
 
 

8. G’arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi ……. bilan mashg’ul edi.

 
 
 
 

9. V-VII asrlarda O’rta Osiyo hudidida tashkil topgan mustaqil hokimliklarning qaysi birida qurolsozlik yaxshi rivojlangan?

 
 
 
 

10. Toxariston aholisining asosiy qismi …. bilan shug’ullangan

 
 
 
 

11. Amudaryo havzasi hamda g’arbiy va janubiy so’g’d yerlarini ishg’ol etib xioniylar davlatining janubiy qismida o’z hukmronligini o’rnatgan davlatni ko’rsating.

 
 
 
 

12. Amur  Temur   saltanatining  markazi.

 
 
 
 

13. Boburni  qayerga  dafn  etdilar?

 
 
 
 

14. 585-586- yilarda Buxoro yuz brgan qo’zg’alonga boshchilik qilgan Abruy aholining qaysi qatlamiga mansub bo’lgan?

 
 
 
 

15. Muhammad     SHayxboniyxon    Urganch    shahrini  qachon  bosib  oldi?

 
 
 
 

16. Turklar shimoliy Kavkazni bepoyon yerlarni egallagan bir payitda somoniylar eftaliylardan qaysi viloyatni tortib oldilar

 
 
 
 

17. Qaysi hududda rivoj topgan dehqonchilik va bog’dorchilik va bog’dorchilikning markazi hisoblanardi?

 
 
 
 

18. O’zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi…Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa o’zlikni anglash mumkin emas” degan fikrlar muallifini toping.

 
 
 
 

19. O`zbekiston   mustaqillikka  erishgan  kun    qaysi  hisobda  to`g`ri   berilgan?

 
 
 
 

20. Qaysi til xalqaro savdo tili sifatida Yettisuv va Farg’ona orqali Sharqiy Turkistonga kirib,Xitoy hududlarigacha yetib boradi?

 
 
 
 

21. Ilk O’rta asrlarda O’rta Osiyoda shaxarning ichki qismi qanday nom olgan?

 
 
 
 

22. G’arbiy turk xoqonligida mahalliy hokimlar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida…

 
 
 
 

23. VI- asrda Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo … mayda hokimliklar mavjud edi.

 
 
 
 

24. O’n o’q el sardori bir tuman suvoriylarni safga tortar edi.Bunday harbiy bo’linmalarning tumanboshisi ………… deb yuritilgan.

 
 
 
 

25. Ilk o’rta asrlarning yangi qudratli davlati hisoblangan Eftaliylar birlashtirgan hududlarni aniqlang

 
 
 
 

26. Qishloq jamoalari yerlarida yashab yer suvdan iborat umumiy mulkka ega bo’lgan erkin ziroatchilar tabaqasi………deb atalardi.

 
 
 
 

27. Qaysi sosoniy davrida eftaliylar bilan munosabat tinchlik tusini olgan?

 
 
 
 

28. Kidariylar nima uchun bunday atalgan?

 
 
 
 

29. V-asrda O’rta Osiyoliklar Xitoy hunarmandlariga nimani o’rgatadilar?

 
 
 
 

30. Turk xoqonligi …ikkiga –Sharqiy turk xoqonligi va G’arbiy turk xoqonligiga bo’linib ketadi.

 
 
 
 

Question 1 of 30