O’zbekiston tarixidan testlar

O’zbekiston tarixidan bilimizngizni sinab ko’ring

1. Abulxayrxon   tomonidan   tuzilgandavlat  necha   yil  yashadi?

 
 
 
 

2. Mirzo   Ulug`bek   nechanchi  yilda  vafot  etgan?

 
 
 
 

3. Sulton   Mahmud  Mirzoning     ikkinchi  o`g`li

 
 
 
 

4. Nechanchi  yilda    SHayxboniyxon   Eron     hukmdori    shoh   Ismoil   qo`shini  bilan   bo`lgan   jangda   halok   bo`ldi?

 
 
 
 

5. Sulton   Husayn    Boyqara    Xuroson  taxtini  nechanchi  yil  egalladi?

 
 
 
 

6. Boburiylar  saltanati   necha   yil  davom  etdi?

 
 
 
 

7. Boburni  qayerga  dafn  etdilar?

 
 
 
 

8. Nechanchi   yilning   qaysi  oyida    Bobur  Mirzo   ikkinchi  marta   Samarqandga  yurish  boshlaydi?

 
 
 
 

9. Muhammad    SHayxboniyxonning     asosiy  maqsadi  nima   edi?

 
 
 
 

10. Abulxayrxon   nechanchi  yillar  sharqiy  Dashti  Qipchoqni   egallab  alohida  davlatga  asos  soladi?

 
 
 
 

11. Amur  Temur   saltanatining  markazi.

 
 
 
 

12. Bobur  Mirzoning  tog`asi  kim?

 
 
 
 

13. Turkiylar  odatiga  ko`ra  tug`lgan  go`dakka  nechta  ism  qo`yish   urf   bo`lgan?

 
 
 
 

14. Sulton  Axmad   hukmronligi   davrida  Umarshayx   Mirzoga  qaysi  joylar  hukmronligi  berilgan?

 
 
 
 

15. Sulton  Ahmad  Mirzo   qayerga  yetmasdan   yo`lda   to`sattan   vafot etadi?

 
 
 
 

16. Buxoro xonligida Shayboniylar hamda Ashtarxoniylar
hukmronlik qilgan davrda xondan keyingi o‘rinda turgan
lavozimni aniqlang?

 
 
 
 

17. 1906-yil Xiva xonligida qaysi hududlarda muhtoj dehqonlar yirik zamindorlar yerlarini egallab olgan? 1) Yangi Urganch; 2) Bog’ot; 3) Xonqa; 4) Pitnak.

 
 
 
 

18. Qaysi Turkiston general-gubernatori rus tuzem maktabini
ishlab chiqqan?

 
 
 
 

19. O`zbekiston   mustaqillikka  erishgan  kun    qaysi  hisobda  to`g`ri   berilgan?

 
 
 
 

20. Bobur  Mirzo    Kobulga    borib    bu  yerda   1504-yilning   qaysi  oyida  hokimiyatni  qo`lga  kiritdi?

 
 
 
 

21. Rojalar   kimlar?

 
 
 
 

22. Turkiston Muxtoriyati hukumati a’zolari ocharchilik changalida qolgan Turkiston aholisiga qayerdan g’alla keltirish muammosini hal qilish uchun amaliy qadamlar tashlagan?

 
 
 
 

23. 16 asr   bo`sag’asida    Temuriylar  davlati  taxti  uchun  kurash   maydoniga  kim  chiqdi?

 
 
 
 

24. Dashti  Qipshoqni  sharqiy  va   g`arbiy  qismlarga   ajratib  turadigan  daryo.

 
 
 
 

25. Muhammad     SHayxboniyxon    Urganch    shahrini  qachon  bosib  oldi?

 
 
 
 

Question 1 of 25