Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket

Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. Yuzi  tomonlari  45sm  va  20sm  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak  yuziga  teng  bo’lgan  kvadrat  tomanini  toping.

 
 
 
 

2. 0,392+72,4081+12,14+7,00074+1,28231=

 
 
 
 

3. 2005*2006    yig’indining oxirgi raqamini toping.

 
 
 
 

4. Son nurida  O(.),A .(16)  B.(22) nuqtalar belgilangan O B kesma  O A kesmadan qancha uzun

 
 
 
 

5. Agar davriy kasrning davri verguldan keyin darhol boshlansa, u…… deyiladi.

 
 
 
 

6. Jamshid G’iyosiddin al-Koshiy (1385-1430) nechanchi yilda «Muftoh al-hisob» («Hisob ilmi kaliti») deb atalgan mashhur asarini yozadi?

 
 
 
 

7. Poezd  ustun  yonidan  25sek. Da  o’tib  ketdi,  tezligi  20m/s  bo’lsa  uning  uzunligini  toping

 
 
 
 

8. Kamayuvchi  45 taga ortib ,ayriluvchi 15  taga ortsa ,ayirma qanday o`zgaradi

 
 
 
 

9. Son nurida 423 sonidan oldin kelgan  3ta sonni yozing

 
 
 
 

10. (60137-5999)+53862 ifodaning son qiymatini toping

 
 
 
 

11. 1·2·3·4·5·6·7·8 ko’paytmaning  oxirgi  xonasi  qanday  raqam  bilan  tugaydi?

 
 
 
 

12. 0,7 va 2 raqamlaridan foydalanib nechta ikki xonali sonni yozish mumkin? Ularning yig`indisi nechaga teng?

 
 
 
 

13. 159-x=119 tenglamani yeching?

 
 
 
 

14. Kamayuvchi 35 taga ortib,  ayriluvchi 25 taga ortsa, ayirma qanday o‘zgaradi?

 
 
 
 

15. 25 va 36  o’zaro qanday sonlar?

 
 
 
 

16. Qaysi javobda 89 sonidan oldin va keyin kelgan uchtadan natural sonni to`g`ri ko`rsatilgan?

 
 
 
 

17. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozilgan sonlar ichidan 836 soniga mosini tanlang

 
 
 
 

18. O’nli kasrni nimalar yordamida yozish qulaydir?

 
 
 
 

19. 108567, 108657  ,100969 va 109000 sonlaridan eng kattasi

 
 
 
 

20. Tenglamani  yeching:  100-4x=16

 
 
 
 

21. Yettiga karrali dastlabki yetmishta natural sonning yig’indisini toping?

 
 
 
 

22. Natural sonlardagi kabi o’nli kasrlarda ham raqamlar ularning yozuvidagi o’rniga ko’ra nima deyiladi?

 
 
 
 

23. Hisoblang: 1*4+2*7+3*10+…+9*28

 
 
 
 

24. 17+cos2x va 2sin^2x sonlari orasiga arifmetik progressiya hosil qiladigan shaklda 12 ta son yozilgan bo’lsa bu progressiyaning hamma hadlari yig’indisini toping?

 
 
 
 

25. Do’konda ma’lum miqdordagi pulga 10 ta shokolad va 15 ta bulochka olish mumkin. Shuncha pulga 20 ta shokolad va 8 ta bulochka olish mumkin. Shu pulga faqat bulochka sotib olinsa nechta bulochka olish mumkin?

 
 
 
 

26. 36va49 o’zoro qanday sonlar?

 
 
 
 

27. Berilgan natural sondan oldingi natural sonni har doim topish mumkinmi?

 
 
 
 

28. Arifmetik progressiyaning dastlabki brshta hadi yig’indisi 32 ga teng. Shu progressiyaning uchinchi hadini toping?

 
 
 
 

29. Bir tona chiqindi qogo`zdan 2100 dona daftar tayyorlash mumkin. 320 kg chiqindi qog`ozdan nechta daftar tayyorlash mumkin?

 
 
 
 

30. 39+n<50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

Question 1 of 30

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket