Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. 159-x=119 tenglamani yeching?

 
 
 
 

2. (80137-25999)+83862 ifodaning qiymatini  toping

 
 
 
 

3. Bo’linuvchi 4 marta orttirilsa bo’luvchi 3 marta kamaytirilsa bo’lish natijasi qanday o’zgaradi?

 
 
 
 

4. 0,7 va 2 raqamlaridan foydalanib nechta ikki xonali sonni yozish mumkin? Ularning yig`indisi nechaga teng?

 
 
 
 

5. 67+h<91 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

6. 0,7 sonini o’qilishi qanday?

 
 
 
 

7. 521 sonini   qanday  songa  bo`linadi to`liqsiz  bolinma   34 qolduq 11  bo`ladi

 
 
 
 

8. Muhammad Tarag’ay Ulugbek nechanchi yilda tug’ilganlar?

 
 
 
 

9. Turli harflar bilan turli raqamlar belgilangan x:o=k, key tenglikka ko’ra o+key ni toping

 
 
 
 

10. 0,392+72,4081+12,14+7,00074+1,28231=

 
 
 
 

11. Natural sonlardagi kabi o’nli kasrlarda ham raqamlar ularning yozuvidagi o’rniga ko’ra nima deyiladi?

 
 
 
 

12. Maxraji 10 ning darajasidan iborat bo’lgan kasr qanday kasr deyiladi?

 
 
 
 

13. 137 454,  137 599,  147 454 va 147 445 sonlarida eng kichigi

 
 
 
 

14. Hisoblang: 1*4+2*7+3*10+…+9*28

 
 
 
 

15. Bir tona chiqindi qogo`zdan 2100 dona daftar tayyorlash mumkin. 320 kg chiqindi qog`ozdan nechta daftar tayyorlash mumkin?

 
 
 
 

16. Son nurida O(0), A(13), B(25) nuqtalar belgilangan OB kesma OA kesmadan qancha uzun?

 
 
 
 

17. 3*5<345 tenglik o‘rinli bo‘lishi uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘yish o‘rinli?

 
 
 
 

18. Yuzi  tomonlari  45sm  va  20sm  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak  yuziga  teng  bo’lgan  kvadrat  tomanini  toping.

 
 
 
 

19. Hisoblang.112*102/12

 
 
 
 

20. Tarixiy obidalarni tomosha qilgani 217ta o‘quvchi bordi. Quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

21. n+61>75 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kichigi qaysi?

 
 
 
 

22. Son nurida 79 sonidan keyin keladigan 2 ta sonni  yozing

 
 
 
 

23. 59<x<63 tengsizlikninh barcha yechimlarini toping?

 
 
 
 

24. Do’konda ma’lum miqdordagi pulga 10 ta shokolad va 15 ta bulochka olish mumkin. Shuncha pulga 20 ta shokolad va 8 ta bulochka olish mumkin. Shu pulga faqat bulochka sotib olinsa nechta bulochka olish mumkin?

 
 
 
 

25. Kamayuvchi  45 taga ortib ,ayriluvchi 15  taga ortsa ,ayirma qanday o`zgaradi

 
 
 
 

26. Qaysi tenglik  qoldiqli  bo`linish ifodalaydi

 
 
 
 

27. Har bir xonaning martabasi o’zidan bevosita keyin keladigan xona martabasidan necha marta katta?

 
 
 
 

28. Qaysi bir javob natural  sonlar qatorini tashkil qiladi?

 
 
 
 

29. 5 Million 67 ming 890 soni raqamlar bilan yozing?

 
 
 
 

30. a+36=63 tenglamani yeching

 
 
 
 

Question 1 of 30