Matematikadan testlar

Matematikadan bilimlaringizni sinang

1. Natural sonlardagi kabi o’nli kasrlarda ham raqamlar ularning yozuvidagi o’rniga ko’ra nima deyiladi?

 
 
 
 

2. (80137-25999)+83862 ifodaning qiymatini  toping

 
 
 
 

3. Yuzi  tomonlari  45sm  va  20sm  bo’lgan  to’g’ri  to’rtburchak  yuziga  teng  bo’lgan  kvadrat  tomanini  toping.

 
 
 
 

4. O’nli kasrni nimalar yordamida yozish qulaydir?

 
 
 
 

5. Son nurida 423 sonidan oldin kelgan  3ta sonni yozing

 
 
 
 

6. Maxraji 10 ning darajasidan iborat bo’lgan kasr qanday kasr deyiladi?

 
 
 
 

7. 2005*2006    yig’indining oxirgi raqamini toping.

 
 
 
 

8. 220 394 sonini yozishda nechta turli raqamdan foydalanilgan?

 
 
 
 

9. «Prosent” so`zining manosi toping?

 
 
 
 

10. Maktabdan  224 ta a`lochi  o`quvchi bor quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq?

 
 
 
 

11. 108567, 108657  ,100969 va 109000 sonlaridan eng kattasi

 
 
 
 

12. a+47=74 tenglamani yeching?

 
 
 
 

13. 39+n<50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

14. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil etadi?

 
 
 
 

15. Taqqoslang:   6,5 va 6,501

 
 
 
 

16. Arifmetik progressiyaning dastlabki brshta hadi yig’indisi 32 ga teng. Shu progressiyaning uchinchi hadini toping?

 
 
 
 

17. (60137-5999)+53862 ifodaning son qiymatini toping

 
 
 
 

18. Do’konda ma’lum miqdordagi pulga 10 ta shokolad va 15 ta bulochka olish mumkin. Shuncha pulga 20 ta shokolad va 8 ta bulochka olish mumkin. Shu pulga faqat bulochka sotib olinsa nechta bulochka olish mumkin?

 
 
 
 

19. 7 million 43ming 210 sonini  raqamlar bilan yozing

 
 
 
 

20. Har qanday sonni o’nli kasr shaklida yozish mumkinmi?

 
 
 
 

21. Hisoblang: 1*4+2*7+3*10+…+9*28

 
 
 
 

22. 128-Y=38

 
 
 
 

23. O’zi ham raqamlari o’rnini almashtirganda hosil bo’ladigan son ham tub bo’ladigan barcha ikki xonali sonlar yig’indisini toping

 
 
 
 

24. 1·2·3·4·5·6·7·8 ko’paytmaning  oxirgi  xonasi  qanday  raqam  bilan  tugaydi?

 
 
 
 

25. Yuzi tomonlari 40sm va 10sm bo’lgan to’g’ri to’rtburchak yuziga teng bo’lgan kvadrat tomoni toping

 
 
 
 

26. 3*5<345 tenglik o‘rinli bo‘lishi uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘yish o‘rinli?

 
 
 
 

27. 7  raqami  ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta?

 
 
 
 

28. Qaysi javobda 89 sonidan oldin va keyin kelgan uchtadan natural sonni to`g`ri ko`rsatilgan?

 
 
 
 

29. Uzunligi  900m  bo’lgan  poyezdning  tezligi  45m/s  bo’lsa  ustun  yonidan  o’tib ketishi uchun qancha  vaqt  talab  qiladi?

 
 
 
 

30. 32*19-29*19+15*19-15*16+14*16-11*16

 
 
 
 

Question 1 of 30