Geografiya fanidan testlar

Geografiya fanidan bilimingizni sinab ko’ring

1. Geografiya qaysi so’zdan olingan?

 
 
 
 

2. Mo’tadil mintaqada nechta fasl almashinadi?

 
 
 
 

3. Eratosfen qachon yashagan?

 
 
 
 

4. Marjon dengizi qaysi okeanda joylashgan?

 
 
 
 

5. shimoliy muz okeaniga tegishle bo’lgan dengizni belgilang?

 
 
 
 

6. Yanvar orining o’rtacha harorati -1°C, iyul orining o’rtacha harorati esa +25°C bolsa, o’rtacha havo haroratining yillik amplitudasini aniqlang.

 
 
 
 

7. Shimoliy yarimshar globusini kim tuzgan?

 
 
 
 

8. Antraktida materigi  qachon kashf  etildi?

 
 
 
 

9. Yerning tasviri asarini kim yozgan?

 
 
 
 

10. Shimoliy amerikada birinchi milliy bog’ qachon tashkil etilgan?

 
 
 
 

11. Xorvatiya va Italiya davlatlari orasida qaysi dengiz joylashgan?

 
 
 
 

12. Geografiya fani bilan shug’ullanuvchilarni kimlar deb ataymiz?

 
 
 
 

13. yer yuzasidagi eng katta daryo havzasi?

 
 
 
 

14. 8 tonna okean suvidan 216 kg tuz olingan bolsa, suvning sho’rligi qanchaga teng bo’ladi?

 
 
 
 

15. Ptolemey xaritasida qaysi dengiz bo’lgan?

 
 
 
 

16. albaron dengizi qaysi okeanda joylashgan?

 
 
 
 

17. Bekobod metallurgiya zavodi 1950-yilda qancha tayyor prokat ishlab chiqargan ?

 
 
 
 

18. ichki dengizlari eng ko’p okean?

 
 
 
 

19. Balear dengizi qaysi okeanda?

 
 
 
 

20. Luvr muzeyi qaysi shaxarda joylashgan?

 
 
 
 

21. Atlantika okeani havzasiga tegishle bo’lmagan daryoni toping?

 
 
 
 

22. Izmir bursa shaxarlari qaysi davlatda joylashgan?

 
 
 
 

23. Tavr tog’lari  va Patrabon oroli kimning xaritasida tasvirlangan?

 
 
 
 

24. Olimlar bashoratiga ko’ra qaysi dengiz kengayib okeanga aylanishi mumkun?

 
 
 
 

25. Ob -havo shartli belgilarida uchburchak nimani bildiradi?

 
 
 
 

26. Tashqi yadroning qalinligi necha km ni tashkil qiladi?

 
 
 
 

27. 1014-  1088 yillarda yashagan  sayyohni toping?

 
 
 
 

28. Yening kichraytirilgan modeli nima deb ataladi?

 
 
 
 

29. Qaysi hududda yil bo’yo bir xil ob- havo kuzatiladi?

 
 
 
 

30. Saayxon,sangruntov konlaridan nima qazib olinadi?

 
 
 
 

Question 1 of 30