Ona tili va adabiyotidan testlar

Ona tili va adabiyotdan test savollari

1. Yassaviy hikmatlarining soni?

 
 
 
 

2. ”Saddi Iskandariy”da rum mulki Eronga har yili qancha xiroj to’lardi?

 
 
 
 

3. Ko’p ming yillik tariximizning   “tilsiz “guvohi nima?

 
 
 
 

4. ”Saddi iskandariy” dostonida iskandar devor ramziy ma’noda qanday ma’noni bildiradi?

 
 
 
 

5. Nomi yashiringan narsa yoki tushuncha,belgiishoralarga qarab topiladigantopshiriq nima?

 
 
 
 

6. Rasmiy uslubda deyarli qo’llanmaydigan so’zlar?

 
 
 
 

7. Yer yuzida o’zbek tilida so’zlovchilar soni 35milliondan ortiq kishi Shundan qanchasi O’zbekistonda yashaydi?

 
 
 
 

8. Javob talab qilmaydigan so’zlar nima?

 
 
 
 

9. sad so’zining ma’nosi nima?

 
 
 
 

10. Tuyuq janrining asosini qanday so’zlar tashkil etadi?

 
 
 
 

11. Qaysi gaplar juftligida berilgan -siz shaxs-son qo‘shimchasi bir o‘rinda birlik va bir o‘rinda ko‘plik ma’nosini ifodalab kelgan?

 
 
 
 

12. Bobur muharram oyi o’zbakni daf qilish uchun Xurosonga jo’nadik,deganda o’zbak deb kimni nazarda tutgan?

 
 
 
 

13. 12yoshida taxtga chiqqan shoir?

 
 
 
 

14. Maloyik suratli gul yuzli dilbar, seni ko’rgan odam bo’lar beqaror deb rustamxon tomonidan ta’rifi keltirilgan qiz?

 
 
 
 

15. Alisher Navoiy qalamiga mansub ushbu she’riy parchani o‘qing va quyidagi savollarga javob bering.
Tarki adabdin biri kulgu durur,
Kulgu adab tarkiga belgu durur. . .
Qahqahadin kabk navo kelturub,
Boshig‘a ul kulgu balo kelturub.
G‘uncha kulib bo‘ldi ochilmoq anga,
Yetti ochilmoqda sochilmoq anga.

Alisher Navoiy qalamiga mansub ushbu she’r mazmuni haqidagi xato fikrni belgilang.

 
 
 
 

16. Betaraf so’zlarga nimalar kiradi?

 
 
 
 

17. Undalmalar qanday munosabatlarni ifodalaydilar?

 
 
 
 

18. Hirot bugungi kunda qayerda joylashgan shahar?

 
 
 
 

19. Qutida qizil ruchka bilan yozilgan xat bor ekan.
Mazkur gapdagi bilan ko‘makchisi o‘zi bog‘langan so‘zga qanday ma’no yuklagan?

 
 
 
 

20. Suhbatlashishga arziydigan kishi bilan gaplashmaslik kishini yo‘qotishdir.
Suhbatlashishga arzimaydigan kishilar bilan gaplashish so‘zni yo‘qotishdir. Oqil odam esa kishilarni ham, so‘zni ham yo‘qotmaydi.
Ushbu parchada qatnashgan fe’llar haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.

 
 
 
 

21. O’rxun-Enasoy yodgorligi haqidagi dastlabki xabarni kim bergan?

 
 
 
 

22. “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasidagi qaysi adabiy qahramon o‘z otasining qotili bo‘lgan Temur Malikdan o‘ch olishni poylab yurgan Yaroqbekni:
“Ammo sen-chi? Burgutlar boshlig‘igaxanjar ur,
So‘ngra xoqon qasrida sultonlarcha davron
sur!”, − deya avval Jaloliddin Manguberdini o‘ldirishga da’vat qiladi?

 
 
 
 

23. Subyektiv baho ifodalovchi qo’shimchalar yana qanday nom bilan yuritiladi?

 
 
 
 

24. Ish qog’ozlari qaysi uslubda yoziladi?

 
 
 
 

25. Milliy til unsurlari qaysi uslubda qo’llanilmaydi?

 
 
 
 

26. Qaysi gapdagi so‘zlar imlosida faqat tovush almashish hodisasi kuzatiladi?

 
 
 
 

27. Iqtiboslarning manbalari qachon qaysi uslubda aniq berilishi shart?

 
 
 
 

28. So’zlovchining nutqi qaratilgan narsa yoki buyumga ,shaxsga  nima deyiladi?

 
 
 
 

29. Qaysi gapda tub va yasama asliy sifatlar ishtirok etgan?

 
 
 
 

30. Bobur g’azallarining ko’pchiligi necha baytdan iborat?

 
 
 
 

Question 1 of 30