Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket

Ona tili va adabiyotidan testlar

Ona tili va adabiyotdan test savollari

1. Betaraf so’zlarga nimalar kiradi?

 
 
 
 

2. Suhbatlashishga arziydigan kishi bilan gaplashmaslik kishini yo‘qotishdir.
Suhbatlashishga arzimaydigan kishilar bilan gaplashish so‘zni yo‘qotishdir. Oqil odam esa kishilarni ham, so‘zni ham yo‘qotmaydi.
Ushbu parchada qatnashgan fe’llar haqidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.

 
 
 
 

3. ”Adashganning oldi yo’l” deb o’z yurtidan bosh olib hukumi tog’iga borgan  asar qahramoni

 
 
 
 

4. Ahmad Yassaviyni kim “Piri Turkustoniy’ deb atagan?

 
 
 
 

5. sad so’zining ma’nosi nima?

 
 
 
 

6. Hujjatlar matniga qo’yiladigan eng muhim talab nima?

 
 
 
 

7. Hirot bugungi kunda qayerda joylashgan shahar?

 
 
 
 

8. Qaysi gapda tub va yasama asliy sifatlar ishtirok etgan?

 
 
 
 

9. Maloyik suratli gul yuzli dilbar, seni ko’rgan odam bo’lar beqaror deb rustamxon tomonidan ta’rifi keltirilgan qiz?

 
 
 
 

10. Qaysi javobda imloviy xato yozilgan so‘zlar soni ikkita?

 
 
 
 

11. So’zlovchining nutq predmetiga bo’lgan salbiy va ijobiy munosabatiga nima deyiladi?

 
 
 
 

12. Millatni birlikka chorlagan shoir?

 
 
 
 

13. Xazon yaprog’i yanglig’ gul yuzing hajrida sarg’ardim g’azalida boshdan oyoq qanday san’atdan foydalangan?

 
 
 
 

14. So’zlovchining nutqi qaratilgan narsa yoki buyumga ,shaxsga  nima deyiladi?

 
 
 
 

15. “Jaloliddin Manguberdi” tragediyasidagi qaysi adabiy qahramon o‘z otasining qotili bo‘lgan Temur Malikdan o‘ch olishni poylab yurgan Yaroqbekni:
“Ammo sen-chi? Burgutlar boshlig‘igaxanjar ur,
So‘ngra xoqon qasrida sultonlarcha davron
sur!”, − deya avval Jaloliddin Manguberdini o‘ldirishga da’vat qiladi?

 
 
 
 

16. Qaysi javobda O‘tkir Hoshimov qalamiga mansub “Dunyoning ishlari” qissasiga oid ma’lumot keltirilgan?

 
 
 
 

17. Yer yuzida o’zbek tilida so’zlovchilar soni 35milliondan ortiq kishi Shundan qanchasi O’zbekistonda yashaydi?

 
 
 
 

18. Qaysi asarda xalqni birlashmoqqa, o‘zaro diniy e’tiqodlar nizosidan xalos bo‘lib, qabih mustamlakachilik zulmiga qarshi jang qilmoqqa chorlagan hamda o‘z e’tiqodi yo‘lida yosh jonini ayamagan, tinimsiz tazyiqlar, hibs, qiynoqlarda yashagan shoir qismati aks etgan?

 
 
 
 

19. Milliy til o’z ichiga nimalarni ham oladi?.

 
 
 
 

20. Iskandar obrazi  dastlab kimning asarida uchraydi?

 
 
 
 

21. Shohga so’ngak olib kelgan  darvesh qaysi asarda uchraydi?

 
 
 
 

22. Qaysi javobda to‘ldiruvchi vazifasida kelgan qaralmish qatnashgan gap berilgan?

 
 
 
 

23. ”Saddi Iskandariy”da rum mulki Eronga har yili qancha xiroj to’lardi?

 
 
 
 

24. Yassaviy hikmatlarida qattiq qoralangan illat?

 
 
 
 

25. Misra oxirida takrorlanib keluvchi so’z?

 
 
 
 

26. 1530-yil 26-dekabrda o’zi asos slogan saltanat poytaxti Agrada vafot etgan shoh va shoir?

 
 
 
 

27. Qaysi  ijodkor tuyuqning bir necha turlarini ko’rsatgan?

 
 
 
 

28. 12yoshida taxtga chiqqan shoir?

 
 
 
 

29. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani voqealari haqidagi qaysi ma’lumot to‘g‘ri emas?

 
 
 
 

30. Ko’plik qo’shimchasi ilmiy va rasmiy uslubdan tashqari boshqa uslubda qanday ma’nolarda keladi?

 
 
 
 

Question 1 of 30

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket