Во’r davri

Во’r davri – mezozoyning uchinchi davri. Paleogendan oldin, yura davridan keyingi davr. Bu davrda yirik sudralib yuruvchilarning ko’pgina turlari, tishli qushlar, suyakli baliqlar tarqalgan. O’simliklardan qirqquloqlаг, ochiqurug’lilar va oxirida gulli o’simliklar ko’plab o’sgan.