Оnа jins

Оnа jins – tog’ jinsi; fizik, fizik-kimyoviy jarayonlar hamda odam faoliyati ta’sirida undan tuproq hosil bo’ladi.