Osmos

Osmos, bosim – ikki eritma orasiga qo’yilgan yarim o’tkazgich mеmbгапа orqali erigan moddalarning o’tish hodisasi.