Ornitologiya

Ornitologiya – zoologiyaning qushlarni o’rganadigan bo’limi. Ornitologiya qishloq xo’jaligi, o’rmonchilik, sog’liqni saqlash уа veterinariya uchun katta ahamiyatga ega.