ABIOGEN TABIAT

ABIOGEN TABIAT – geografik qobiq taraqqiyotining organik dunyosiz utgan dastlabki davri tabiati. Yer taraqqiyotining arxey va proterozoy eonlarida tabiat Abiogen tabiati bo’lgan. Abiogen tabiati 2,5—3 milliard. Yil davom etgan deb taxmin qilinadi. Bu davrda tabiat yer po’stidagi birlamchi tog’ jinslari, havo va suvlardan tashkil topgan. hozirgi vaqtda oy, Utorud (Merkuriy) va Zuhra (Venera) sayyoralari tabiatini Abiogen tabiati deyish mumkin.