Abjad

Abjad-arab harflaridan tuzilgan va har qaysi harflarning son qiymatini hamda qadimiy arab alfaviti sirasini esda saqlash uchun o’ylab chiqarilgan sakkizta so’zdan birinchisining va shu sakkiz so’z majmuasining nomi.