Tuzga chidamlilik

Tuzga chidamlilik – o’simliklarning tuproq va ozuqa sho’riga (karbonatli, sulfatli, xloridli tuzlarning yuqori konsentratsiyasiga) chidamliligi.