Tuyoqlilar

Tuyoqlilar – sut emizuvchi hayvonlarning katta turkumi: juft va toq tuyoqlilari bo’ladi.