Tuyalar

Tuyalar – juft tuyoqli hayvonlar turkumi. Hozirgi kunda ikki turi mavjud: bir o’rkachli (dromedalar) va ikki o’rkachli.