ABRBAND

ABRBAND — atlas va shohining tanda ipiga maxsus usulda gul (naqsh) chizib, bo’yab beruvchi usta.