ABU ZARR

ABU ZARR al-G’iforiy (653 yil vafot etgan) – Muhammad (sav) ning yaqin sahobalaridan biri. Xalifalikda Ali avlodlari hukmron bo’lishi kerak degan g’oyani ilgari surgan. Abu Zarr Islom manbalarida nomi ko’p tilga olinadigan, barcha hadis to’plamlarida hadis naql qiluvchi roviy sahobalardan hisoblanadi.