ABU

ABU (Arabcha — ota so’zining izofa holatidagi shakli) — arablar va boshqa musulmon xalqlarda ko’pchilik kunyalarning tarkibiy qismi. Masalan, Abu Nuvos, Abu Rayhon Beruniy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va boshqalar.