Ahnaf

Ahnaf-faqat Allohgagina ibodat qilib, shirk amallardan yiroq yuruvchi, Din ahkomlariga ixlos bilan amal qiluvchi