Ahror

Ahror-olijanob, himmatli, muruvvatli. Bu nom “xo’jayi axror” – olijanoblar, oliyhimmatlilar boshlig’i iborasining qisqargan qismi