AVIA…

AVIA… (lotincha avis — qush) — qo’shma so’z bo’lagi; aviatsiyaga oidlikni bildiradi. Masalan, aviagorizont, aviatrassa.