AVOGADRO QONUNI

AVOGADRO QONUNI – teng hajmli ideal gazlarda bir xil bosim va bir xil temperatuada zarralar (atomlar, molekulalar) soni bir xil bo’ladi. Avogardo qonuniga ko’ra noreal sharoitda (1,01105 Pa, 0°C) istagan ideal gazning gramm-molekulasi bir xil hajmni egallaydi. Avogardo qonunini Avogadro 1811 yilda kashf qilgan.