AVOM

AVOM (Arabcha)-1) omma, barcha kishilar, oddiy xalqdegan ma’noni bildiradi; 2) ba’zan o’qimagan, bilimsiz nodon kishi ma’nosida ham ishlatilgan (masalan, Avom odam).