AVTONOM TUZILMA

AVTONOM TUZILMA — avtonom respublikalar, avtonom viloyatlar, avtonom okruglar va boshqa avtonom birliklarga nisbatan qo’llaniladigan umumlashtiruvchi tushuncha.